Staff

Head Teacher  

PSHCE / RSE / Designated Safeguarding Lead 

Mrs. H. Henderson

Deputy Head Teacher  (SLT)

Maths / RE / Assessment / Curriculum / DSL

Mrs. H. Green

SENDCO & Resource Manager (SLT) 

MFL / DSL

Mrs. M. Sileck-Ainsley

Class teacher (SLT) (Yr 6)

KS2 Lead / Maths/ Assessment / DSL

Mrs. H. Hilditch

Class teacher (Yr 5)

Computing

Mr. T. Voaden

Class teacher (SLT) (Yr 4)

History / Geography / SEN Support

 

Miss S. Birkett 

Class teacher (Yr 3)

Writing / PE

Miss G. Woolley

Class Teacher (Yr 2)

KS1 Lead / Reading / Music / EAL

Mr. W. Russell

Class teacher (Yr 1)

Science 

Mrs. C. Haigh  (0.6)

 

Miss. J Norwood (0.5)

Class teacher (Reception)

Shared EYFS lead

 

Miss K. Vinter

Class teacher (Nursery)

Shared EYFS lead

 

Science / PSHCE

Miss L. Chadderton (0.6)

 

Miss J. Norwood (0.5)

Class teacher (Resource Class)

Mr. N. Birks

 

Class Teacher (PPA cover)

 

 

Pastoral Support

Mrs. H. Green

 

 

Mrs. K. Greenhalgh

                                            Learning Support Assistants:

Mrs. L. Booth (Reception) Mrs. G. Lutley (Nursery)
Mrs. I. Rani Mrs. L. Wood
Mrs. H. Howarth Mrs. S. Pearce
Mrs. K. Heap      Mrs. P. Dean
Mrs. S. Voaden Mrs. S. Akhtar

 

 

 

 

HLTAs:

 

Mrs. A. Hamblin 

Mrs. P. Woodward

 

 
Office staff  
Office manager        Ms. S. Brown
Clerical support               Mrs. C. Noble
Site Manager           Mr. S. Jenkinson